Umowa kredytowa, a potwierdzenie dochodów kredytobiorcy

Dochód to jeden z kluczowych elementów podczas analizy zdolności kredytowej klienta w bankowości detalicznej. W kwestiach przedstawiania dochodów dochodzi do wielu problemów formalnych. Czy wszystkie dochody wchodzą do analizy kredytowej, co z programami socjalnymi, rentą czasową, czy zatrudnieniem na czarno?

Wysokość i stabilność dochodów to klucz do sukcesu na rynku kredytowym

Wysokość dochodu to zaledwie jeden z czynników analizy. Liczy się też forma zatrudnienia, a także systematyczność otrzymywania przelewów. 100% poziomu dochodów netto bank bierze pod uwagę jedynie po zaprezentowaniu umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku innych form zatrudnienia dochodzi do obniżenia tej skali nawet o połowę. Kredytobiorcy, którzy otrzymują wynagrodzenie w systemach prowizyjnych wykluczają się praktycznie z rynku kredytów hipotecznych. Ta sama sytuacja dotyczy osób zatrudnionych na czarno, czy posługujących się w dużym stopniu pieniędzmi z programów socjalnych. Dla banku przy kredycie hipotecznym 500+ nie ma znaczenia. W zdolności kredytowej chodzi przede wszystkim o to, aby samodzielnie zarabiać na tyle dobrze, aby bez problemu regulować miesięczne raty. Można założyć, że przy spornych analizach bank weźmie zawsze pod uwagę niższy dochód. Umowy na zastępstwo, renty czasowe również nie liczą się przy spłacie kredytu hipotecznego.

Połączenie dochodów to najlepsza strategia

Najlepsza strategia to oczywiście połączenie dochodów, koniecznie legalnych, właściwie udokumentowanych, potwierdzenie spłat innych pożyczek w BIK, wykorzystanie presji negocjacyjnej przy wysokiej zdolności kredytowej. Ważna sprawa to analiza dochodu netto do umowy o kredyt hipoteczny po wykluczeniu wszystkich kosztów. Banki dysponują własnymi statystykami kosztów pod konkretne lokalizacje, więc trudno mówić tutaj o naciąganiu sytuacji. Negatywnie na zdolność kredytową wpływa spłata alimentów, a nawet prowadzenie działalności gospodarczej w niepewnym pod względem płynności sektorze.

Analiza dochodów tylko pod formalności?

Prognoza dochodów netto pod spłatę kredytu hipotecznego bardzo się opłaca, ponieważ wyklucza nieporozumienia formalne i zdecydowanie przyśpiesza procedurę długoterminowego zadłużenia.