Archiwum kategorii: Finanse

Kredyty i pożyczki

Wśród rodzajów kredytów na jednym z najważniejszych miejsc można z całą pewnością usytuować te, które określane są mianem mieszkaniowych. Innym, często stosowanym określeniem odnoszącym się do wspomnianych przed momentem form pożyczania przez banki pieniędzy są kredyty hipoteczne. Z pewnością wielu ludzi zastanawia się nad tym, skąd pochodzi określenie kredyty hipoteczne. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i sprowadza się do formy zabezpieczenia w takich kredytach, którą jest hipoteka. Poprzez określenie hipoteka należy rozumieć ograniczone prawo do nieruchomości należącej pierwotnie w całości do kredytobiorcy. Pełne prawo do owej nieruchomości kredytobiorca otrzymuje dopiero w momencie, kiedy w całości spłaci zobowiązania kredytowe wobec strony bankowej.

Takie formy ochrony środków finansowych stosowane przez banki są koniecznością, ponieważ pieniądze będące przedmiotem kredytów w zdecydowanej większości pochodzą z lokat zakładanych w danych bankach. Inaczej rzecz ujmując w ramach kredytu pożyczane są pieniądze należące do klientów banku.

Gdy ktoś potrzebuje środków pieniężnych wówczas zazwyczaj udaje się banku z prośbą o udzielenie kredytu lub pożyczki na ściśle określony czas. Skoro już wspomnieliśmy o kredytach i pożyczkach warto zaznaczyć, na czym polega faktyczna różnica pomiędzy tymi dwiema formami udzielania środków finansowych. Z miejsca należy zaznaczyć, że przy poważniejszych inwestycjach, które mogą być dość poważnie rozciągnięte w czasie najlepiej jest korzystać z kredytów. Długoterminowe kredyty takie jak chociażby inwestycyjne czy hipoteczne wiążą się z bardzo poważnymi kwotami. Duże pieniądze udzielane w ramach tych kredytów jednocześnie sprawiają, że wiążą się z nimi stosunkowo niskie wartości oprocentowania i związanego z nim naliczania odsetek. Takie rozwiązanie w zdecydowanym stopniu ułatwia spłatę kredytu. Gdy w grę wchodzi pożyczka sytuacja prezentuje się odmiennie. Pożyczka udzielana jest na krótki czas i niestety oprocentowanie w jej przypadku jest zdecydowanie większe, aniżeli wówczas, gdy w grę wchodzą wspomniane już wcześniej kredyty.

Pożyczki także są na topie

W życiu człowieka czasami dochodzi do takich sytuacji, w których musi zdecydować się na pożyczkę. Jedni biorą pożyczki tylko po to, aby pokryć swoje bieżące potrzeby inni z racji tego, że w danym momencie mają bardzo ważny wydatek, ale nie dysponują odpowiednio dużą sumą środków pieniężnych. Gdy w grę wchodzi pierwsza z zaprezentowanych opcji, to należy zaznaczyć, że jest to bardzo nierozsądne zachowanie, na dłuższą metę przynoszące zdecydowanie więcej strat, aniżeli korzyści. Jedną z cech charakterystycznych pożyczek, które sprawiają, że najlepiej z nich korzystać tylko w sytuacjach kryzysowych jest to, że wiąże się z nimi naprawdę bardzo wysokie oprocentowanie.

 

Pożyczki są wysoko oprocentowane przede wszystkim ze względu na to, że pożyczane w ich ramach środki finansowe nie są zbyt pokaźne, a jednak strona bankowa musi na tym wszystkim, w jakimś stopniu zarobić. Część z pożyczek bankowych udzielana jest bez różnego rodzaju zaświadczeń związanych z dochodami czy dotychczasową historią kredytową.

Leasing

Większość z nas słyszała o pojęciu jakim jest leasing. Tak, więc leasing jest to oddanie przez określonego leasingodawcę określonego przedmiotu leasingu. Oczywiście wszystko to następuje w zamian za pewnej wysokości opłatę.. Opłata nazywana jest ratą leasingową. Także przedmiotem leasingu mogą być wszelkiego rodzaju rzeczy ruchome jak również nieruchomości oraz wszelkie prawa majątkowe. Współcześnie wyróżnić możemy dwa rodzaje leasingu. Do jednego z rodzaju należy między innymi leasing bezpośredni, w którym to leasingodawcą może być producent danej rzeczy. Kolejnym rodzajem jest leasing pośredni, w którym to leasingodawcą jest jakiś pośrednik, który chce kupić daną rzecz od określonego producenta. Następnie tą rzecz oddaje w leasing. Następnym rodzajem może być leasing finansowy jak również leasing operacyjny. Oczywiście aby móc wziąć jakąś rzecz w leasing należy spełniać pewnego rodzaju warunki. Można również wyróżnić leasing dodatkowy, który obejmuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia oraz towarzystwa ubezpieczeń.

Leasing finansowy

Jednym z rodzajów leasingu jest również leasing finansowy, którego cechuje trwałość zawartej umowy między stronami. Tego rodzaju umowy najczęściej zawierane są na okresy kilkuletnie, które mogą trwać między innymi od trzech do dziesięciu lat. Tego rodzaju leasing obejmuje amortyzację, która zaliczana jest do płatności. Umowa nie może być rozwiązana podczas trwania jeszcze jej czasu. Jeżeli rzecz ulegnie jakimś awariom należy oczywiście to zgłosić aby mogły być podjęte określone działania. W tym rodzaju leasingu jego przedmiotem mogą być różnego rodzaju maszyny oraz urządzenia, które mają specjalistyczne wykorzystanie. Oczywiście te maszyny i urządzenia trudno będzie przekazać jakiemuś innemu użytkownikowi. Obie strony muszą także przestrzegać warunków, które zawarte są w umowie aby wszystko odbywało się zgodnie z naszymi przepisami i prawem polskim. Oczywiście osoba, która bierze daną rzecz w leasing nazywany jest również inwestorem na którym ciąży ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny

Kolejnym rodzajem leasingu jest także leasing operacyjny. Jego cechą charakterystyczną jest krótszy czas zawierania umowy. Najczęściej w tym przypadku umowa zawierana jest wyłącznie do trzech lat. Taki przedmiot tego leasingu może być nawet wydzierżawiony innym użytkownikom. W tym przypadku przedmiotem leasingu mogą być na przykład komputery, samochody, jakieś dodatkowe maszyny oraz urządzenia, z których może korzystać każdy kto się na tym po prostu zna.