Leasing

Większość z nas słyszała o pojęciu jakim jest leasing. Tak, więc leasing jest to oddanie przez określonego leasingodawcę określonego przedmiotu leasingu. Oczywiście wszystko to następuje w zamian za pewnej wysokości opłatę.. Opłata nazywana jest ratą leasingową. Także przedmiotem leasingu mogą być wszelkiego rodzaju rzeczy ruchome jak również nieruchomości oraz wszelkie prawa majątkowe. Współcześnie wyróżnić możemy dwa rodzaje leasingu. Do jednego z rodzaju należy między innymi leasing bezpośredni, w którym to leasingodawcą może być producent danej rzeczy. Kolejnym rodzajem jest leasing pośredni, w którym to leasingodawcą jest jakiś pośrednik, który chce kupić daną rzecz od określonego producenta. Następnie tą rzecz oddaje w leasing. Następnym rodzajem może być leasing finansowy jak również leasing operacyjny. Oczywiście aby móc wziąć jakąś rzecz w leasing należy spełniać pewnego rodzaju warunki. Można również wyróżnić leasing dodatkowy, który obejmuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia oraz towarzystwa ubezpieczeń.

Leasing finansowy

Jednym z rodzajów leasingu jest również leasing finansowy, którego cechuje trwałość zawartej umowy między stronami. Tego rodzaju umowy najczęściej zawierane są na okresy kilkuletnie, które mogą trwać między innymi od trzech do dziesięciu lat. Tego rodzaju leasing obejmuje amortyzację, która zaliczana jest do płatności. Umowa nie może być rozwiązana podczas trwania jeszcze jej czasu. Jeżeli rzecz ulegnie jakimś awariom należy oczywiście to zgłosić aby mogły być podjęte określone działania. W tym rodzaju leasingu jego przedmiotem mogą być różnego rodzaju maszyny oraz urządzenia, które mają specjalistyczne wykorzystanie. Oczywiście te maszyny i urządzenia trudno będzie przekazać jakiemuś innemu użytkownikowi. Obie strony muszą także przestrzegać warunków, które zawarte są w umowie aby wszystko odbywało się zgodnie z naszymi przepisami i prawem polskim. Oczywiście osoba, która bierze daną rzecz w leasing nazywany jest również inwestorem na którym ciąży ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny

Kolejnym rodzajem leasingu jest także leasing operacyjny. Jego cechą charakterystyczną jest krótszy czas zawierania umowy. Najczęściej w tym przypadku umowa zawierana jest wyłącznie do trzech lat. Taki przedmiot tego leasingu może być nawet wydzierżawiony innym użytkownikom. W tym przypadku przedmiotem leasingu mogą być na przykład komputery, samochody, jakieś dodatkowe maszyny oraz urządzenia, z których może korzystać każdy kto się na tym po prostu zna.

Lekko o finansach