Archiwa tagu: lokata po śmierci właściciela

Życie pośmiertne lokaty

Śmierć, mimo że stanowi nieodłączną część życia i to właśnie ona, ostatecznie tylko jest w stanie je zakończyć, istoty żywe, rzadko przyjmują ją ze spokojem. Nawet, gdy proces umierania był stopniowy, mimo wszystko, niezwykle trudno jest, pogodzić się ze stratą bliskiej osoby, szczególnie, gdy zakończyło się życie człowieka, należącego do naszego bliskiego kręgu. Najwięcej dramatyzmu, towarzyszy jednak śmierci nagłej i niespodziewanej, gdy człowiek, w jednym dniu, towarzyszy nam, przy czym już kolejnego dnia, pogodzić przychodzi się z jego odejściem. W obliczu śmierci i konieczności pożegnania bliskiej nam osoby, niewielu ludzi myśli o kwestiach tak przyziemnych i praktycznych, jak chociażby to, z jakiego źródła pozyskać można środki finansowe na zorganizowanie pogrzebu, który bynajmniej, nie wiąże się z małymi kosztami. W przypadku pogrzebu, nierzadko nie istnieje możliwość zgromadzenia pieniędzy, jeżeli rodzina nie jest w posiadaniu odpowiedniej kwoty, bądź też, na wydatek taki nie może sobie pozwolić z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Bez względu na to, jakie są możliwości finansowe rodziny, warto wiedzieć o tym, że w sytuacji, gdy umiera właściciel lokaty, pewna suma pieniędzy, przeznaczona będzie na przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych. Jedynym warunkiem jest, by ceremonia pogrzebowa, nie wykraczała poza tradycyjne, zwyczajowe ceremonie tego typu. Tym samym, posiadanie lokaty, umożliwia spokojne odbycie ostatniej drogi, bez konieczności zamartwiania się, jeszcze za życia, z jakich źródeł pokryty będzie pogrzeb. Co zaś tyczy się całości zgromadzonego na lokacie kapitału, możliwości dalszego dysponowania nim jest kilka. Pierwszy wariant to zapisanie środków finansowych, bądź ich mniej lub bardziej obfitej części wybranym członkom rodziny, bądź też, innym ludziom, którzy pozostawali z nami w ciepłych, serdecznych kontaktach.

W takiej sytuacji, mamy do czynienia ze spadkiem. Środki finansowe, zdeponowane dotąd na rachunku bankowym, przekazane mogą być po śmierci właściciela konta, na mocy okazania przez spadkobiercę poświadczenia dziedziczenia, bądź też, ewentualnie, przedstawienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia kwoty, która określana jest jako spadek. Każdy z powyższych wariantów, dotyczy jednak sytuacji, w której właściciel konta niestety odchodzi ze świata żywych, podczas gdy wcale nie jest to najczęściej powtarzający się motyw. Znacznie częściej bowiem, posiadacz lokaty, stopniowo jest w stanie godzić się z nieruchomością czasu i zarazem, także i śmierci. Gdy z powodu podeszłego wieku, bądź obecnych chorób i chorób już przebytych, zwykle, dotychczasowy posiadacz lokaty, przekazać może na wypadek śmierci, swój dochód dowolnym osobom, jakie zostaną wybrane przez samego właściciela lokaty jako odpowiednie. Istnieje też możliwość, polecenia dokonania wypłaty z konta, bądź też, z lokaty także ciągle za życia. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie finansowe, które zapewnia odpowiednią kwotę środków finansowych, które mogą wykorzystane zostać po śmierci właściciela lokaty, na ceremonię pogrzebu, opłaty związane z niezbędnymi formalnościami oraz także i pomnik nagrobkowy.

Wypłacone zasoby finansowe podlegać nie będą rozdzieleniu na części późniejszego spadku, są one zatem stricte przeznaczone na ostatnie potrzeby zmarłego. Najogólniej rzecz ujmując, lokata po śmierci właściciela, podzielona zostaje pomiędzy spadkobierców, jeżeli okażą oni poświadczenie dziedziczenia, a ostatnie potrzeby zmarłego, które zrealizowane i sfinansowane zostają poprzez oszczędności na lokacie. Ze strony formalnej, warto, zdać sobie sprawę, że z chwilą śmierci, wygaśnięciu ulegają wszelkie pełnomocnictwa. Wypłacanie pieniędzy z lokaty właściciela z ramienia pełnomocnika bez informowania o tym, że właściciel zmarł, jest nadużyciem. Inaczej, przedstawia się sytuacja ewentualnych współposiadaczy konta, gdzie śmierć jednego z nich, bynajmniej nie ma wpływu na lokatę. Powodem, jest niemożność zablokowania tzw. rachunku wspólnego przez bank, nawet w razie, gdy umiera jeden z jego współposiadaczy.

To i wiele więcej o lokatach dowiemy się na http://www.celoszczedzanie.pl – lokaty oprocentowanie.  Strona poświęcona jest w całości oszczędzaniu.