Archiwa tagu: lokaty bankowe

Oszczędzanie na lokacie – poradnik

Generowanie zysków na lokacie bankowym jest stosunkowo łatwym zadaniem. Możesz jednak maksymalizować efektywność oszczędzania w perspektywie długoterminowej. W artykule otrzymasz wskazówki związane z lokatami bankowymi. Poznasz najciekawsze rodzaje lokat bankowych i zobaczysz, w jaki sposób korzystać z nich w długoterminowych strategiach inwestycyjnych.

Podstawowa poduszka bezpieczeństwa dla inwestora indywidualnego

Lokata bankowa to podstawowa poduszka bezpieczeństwa dla inwestorów indywidualnych. Do lokat warto od czasu do czasu się wycofać, ochłonąć od emocji na giełdzie papierów wartościowych, dopasować nowy plan inwestycyjny. Lokata bankowa pełni przede wszystkim dwie funkcje, a mianowicie chroni kapitał inwestora przed zgubną inflacją, a po drugie gwarantuje stabilne, regularne zyski bez absolutnie żadnego ryzyka. Jedyna niepewność dotyczy ewentualnego bankructwa banku detalicznego. W takim przypadku to Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje odpowiedzialność za wypłatę środków dla posiadacza lokaty, ale tylko do konkretnego limitu. Warto zatem korzystać z lokat wyłącznie do limitów ustanowionych przez BFG. Bankructwo banków detalicznych to niezwykle rzadka rzecz, rzadko występująca we współczesnej rzeczywistości ekonomicznej. W Polsce rynek bankowości jest dobrze zabezpieczony, a banki nie podejmują dużego ryzyka inwestycyjnego. To praktycznie gwarancja bezpieczeństwa.

Dywersyfikacja kapitału pomiędzy długoterminowe, a krótkoterminowe lokaty

Przy oszczędzaniu na lokacie bardzo ważnym zagadnieniem staje się dywersyfikacja kapitału pomiędzy długoterminowe, a krótkoterminowe lokaty o promocyjnym charakterze. Na długoterminowych lokatach otrzymujesz standardowo wyższe oprocentowanie. Lokaty promocyjne natomiast gwarantują zysk w przedziale nawet do 3 – 4 % rocznie. Rozdzielnie kapitału na różne rodzaje lokat bankowych umożliwia przetestowanie najlepszych banków detalicznych i wykrycie narzędzi, które się absolutnie nie sprawdzają. Testowanie nowych lokat promocyjnych i przenoszenie kapitału kanałami multimedialnymi to ciekawa strategia na zwiększenie zysku. Różnica nawet 1% rocznie przy sporym kapitale jest godna uwagi.

Analiza stóp procentowych

Lokaty bankowe zwiększają opłacalność przy wysokich stopach procentowych. Nie opłacają się natomiast w okresie niskich stóp procentowych. Stopy procentowe musisz koniecznie zestawiać ze wskaźnikiem inflacji. Jeżeli masz do czynienia z niską inflacją i potencjałem wzrostu stóp procentowych warto przenosić kapitał na lokaty bankowe, bo zwiększysz zdecydowanie zyski w średnim terminie. Lokatę bankową możesz również powiązać samodzielnie z papierami wartościowymi. Na początek dobry pomysł to zakup akcji spółek, które regularnie wypłacają dywidendy. Uważaj również, aby nie zamykać lokaty przed okresem zapadalności, bo stracisz wypracowane zyski. Wskazany poradnik zwiększy twój potencjał oszczędnościowy i zdecydowanie ograniczy problemy z ryzykiem.

Fundusze inwestycyjne czy lokaty?

Oferty jakie przedstawiają nam banki w zakresie inwestycji czy oszczędzania albo pomnażania pieniędzy są przeróżne. Można inwestować duże pieniądze jak i małe, można inwestować w różne produkty finansowe jakie oferują banki, a bywają one naprawdę korzystne dla ludzi. Wśród tych produktów finansowych najbardziej popularne są chyba lokaty bankowe, które pozwalają na pomnożenie pieniędzy w bardzo szybki sposób właściwie nic nie musząc robić. Lokaty pozwalają na to, ale mają też pewne ograniczenia, na przykład takie, ze nie da się zarobić nie wiadomo ile, no chyba, że ma się naprawdę spore oszczędności, albo że nie można przez jakiś czas w ogóle dojść do tych pieniędzy, bowiem oddaje je się w pewien sposób w ręce banku, który może nimi dysponować. Oczywiście to tylko na jakiś czas i nie ma żadnych obaw, że pieniądze nie zostaną stracone, ale kiedy tylko skończy się termin tego produktu finansowego, zaraz zostaną wypłacone pieniądze jakie zarobiliśmy, oczywiście potrącając podatek.

Niektórzy twierdzą, że takie lokaty bankowe to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie, jeśli nie potrzebuje się przez jakiś czas pieniędzy i miałyby one po prostu bezczynnie leżeć w banku. Faktycznie w takiej sytuacji lepiej jest zrobić coś, aby te pieniądze jednak jakkolwiek zarabiały a nie na przykład bezczynnie leżały, ale tak naprawdę są jeszcze inne możliwości na to jakie daje nam bank, a mianowicie fundusze inwestycyjne czy też obligacje. Istnieją również takie produkty finansowe jak na przykład polisolokata albo jeszcze wiele innych możliwości.

Zacznijmy jednak od tego czym właściwie są ów fundusze inwestycyjne i czy rzeczywiście warto w nie inwestować, a jeśli tak to dlaczego? Otóż fundusze inwestycyjne jest to po prostu pewnego rodzaju forma inwestowania, oczywiście wspólnego inwestowania, która polega przede wszystkim na tym, że środki pieniężne lokuje się nie samodzielnie, ale robi się to po prostu zbiorowo. Co to oznacza w praktyce? Otóż nic innego jak fakt, że kilka osób, które mogą być zarówno osobami prawnymi, czyli na przykład przedsiębiorcami jak również osobami fizycznymi czyli indywidualnymi może połączyć siły i zainwestować w te właśnie fundusze. Co ciekawe, fundusze te mogą występować także w nieco

bardziej zaawansowanych formach, co oznacza, że mogą przyjmować formę na przykład papierów wartościowych. Jaka jest jednak idea tego rozwiązania, jakim są ów fundusze inwestycyjne? Otóż idea bierze się oczywiście z jednego pomysłu, a mianowicie takiego jakim jest wspólne inwestowanie, które po raz pierwszy dokonało się w Holandii już w roku 1774. To od tego momentu wszystko się zaczęło, ale oczywiście nie miało to takiej formy jak wygląda ona obecnie. Jak wiadomo wraz z mijającym czasem, pomysłami ludzi i technologią wszystko się zmienia, a więc i fundusze wyglądają teraz nieco inaczej niż miało to miejsce wcześniej.

Jeśli mowa o funduszach inwestycyjnych to warto wspomnieć też, że dzielą się one na różne typy, a mianowicie na przykład na fundusze otwarte jak i zamknięte oraz na przykład na tak zwane fundusze statutowe albo fundusze umowne. Jest ich naprawdę wiele rodzajów, ale dla przeciętnego człowieka tak naprawdę nie każdy rodzaj powinien mieć w ogóle jakiekolwiek znaczenie. O takich funduszach można tak naprawę mówić i mówić, biorąc na przykład pod uwagę kryterium obszaru inwestycji to takie fundusze również dzielą się na wiele typów. Pytanie jednak jakie człowiek ma z tego zyski? Otrzymuje się po prostu zysk z konkretnej inwestycji, który dostaje się za pomocą tak zwanej dewidendy.

Kapitalizacja – fakty i zero mitów

Naliczanie odsetek

Z pojęciem lokaty bankowej, nierozerwalnie, łączy się także i budzące często ciekawość klientów określenie, jakim jest kapitalizacja. Pierwsze skojarzenie, z reguły, dotyczy kapitału, środków finansowych i zysku. Jest to skojarzenie jak najbardziej trafne. Kapitalizacja, to niezwykle istotny element absolutnie każdej umowy zawieranej pomiędzy bankiem, a klientem. Jest to element, który stały pozostaje w każdej ofercie, niezależnie od tego, jakie są szczegółowe warunki danej oferty. To, czym naprawdę jest kapitalizacja, określić można jako częstotliwość obliczania wysokości odsetek, jakie należne są klientowi banku w ramach udostępniania środków finansowych na lokacie.

Na koniec lub na raty

Kapitalizacja odsetek, oznacza naturalnie nie tylko odsetek naliczanie, ale także i dodawanie ich do konta klienta. Częstotliwość, z jaką następuje naliczanie odsetek, może być różna w zależności od tego, na jakich warunkach została zawarta umowa, czyli lokaty bankowe, pomiędzy bankiem, a klientem. Zwyczajowo jednak, im częstotliwość naliczania odsetek jest większa, tym korzystniejsza jest to okazja dla klienta. Jako korzystną okazję, rozumieć w tych okolicznościach można przede wszystkim stan, w którym klient banku liczyć może na większy zysk. Odsetki, w większości przypadków, naliczane są dopiero pod koniec umowy lokaty, ale możliwe jest także naliczanie odsetek z częstotliwością większą, jak chociażby każdego dnia. W ten sposób, możliwe staje się uzyskanie większego zysku niż w przypadku lokaty, której cechą charakterystyczną jest naliczanie odsetek dopiero nad sam koniec okresu trwania umowy pomiędzy bankiem, a klientem.

Naturalne i legalne

Naturalnie, dozwolone i całkowicie legalne jest posiadanie więcej niż jednej umowy takiej jak lokaty bankowe w różnych bankach. Jest to wariant często wykorzystywany, zwyczajowo w przypadku, gdy klient dysponuje większą ilością kapitału i jest zdecydowany kapitał ten zdeponować. Warto zwrócić większą uwagę na możliwości, które pojawiają się wraz z kapitalizacją i kapitalizacji tej częstotliwością, ponieważ częstotliwość kapitalizacji wpływa w znacznym stopniu na wysokość ostatecznego zysku z tytułu lokaty. Prócz samej kapitalizacji, na wysokość zysku, bardzo duży wpływ ma oczywiście także i oprocentowanie; zarówno oprocentowania tego wysokość, jak i rodzaj. Wszystkie niniejsze elementy, stanowią bardzo duże znaczenie dla klienta w świetle trwania lokaty bankowej i wpłynąć mogą w znacznym stopniu na wysokość ewentualnych zysków.

Z góry i z dołu

Istnieją następujące typy kapitalizacji odsetek: z góry, z dołu, prosta oraz złożona. Kapitalizacja z góry odbywa się z określeniem wysokości odsetek już w początkowym etapie trwania lokaty, przy czym jej przeciwieństwo to kapitalizacja z dołu, gdzie odsetki dolicza się dopiero pod sam koniec okresu trwania lokaty. Ostatnie dwa rodzaje to sytuacja, w której, nie nalicza się odsetek od kwoty początkowej na lokacie (prosta) oraz lokata, gdzie odsetki od kwoty początkowej są rzeczywiście naliczane (złożona).

Lokaty i inwestowanie

Oszczędzanie to bardzo dobra rzecz. Jeżeli tylko dysponujemy wolnymi środkami, to warto to oczywiście robić. Jednakże najlepiej jeżeli nie jest to tylko zwykłe odkładanie, ale jednocześnie inwestowanie, ponieważ wtedy możliwe jest nie tylko uzbieranie większej sumy, ale również pomnożenie środków. Trzeba jednak pamiętać, ze sposoby inwestowania są różne i generalnie panuje zasada, ze im więcej można zyskać, tym też większe jest ryzyko straty.

Dość pewnym sposobem inwestowania są lokaty bankowe. Ryzyko jest tam minimalne, zaś możliwe do uzyskania przychody są na przyzwoitym poziomie. Lokatę terminową, czy inną można założyć praktycznie w dowolnym banku, bo oferta jest bogata i dostępna. Chodzi jednak o to, aby wybrać ofertę, która będzie najbardziej korzystna dla nas. W poszukiwaniach mogą nam pomóc internetowe strony o tematyce lokat, które zawierają niemal wszystkie dostępne lokaty bankowe, a oferty są na bieżąco aktualizowane. Dzięki temu można uzyskać chociażby ogólny pogląd na temat tego, jakie produkty są dostępne w poszczególnych bankach i na co warto zwrócić uwagę. Warto jeszcze wspomnieć, że lokaty bankowe są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, ze nawet w przypadku, kiedy bank okazałby się niewypłacalny, wpłacone środki zostaną zwrócone. Sytuacja niewypłacalności banku jest jednak i tak raczej mało prawdopodobna.

Generalnie w lokatach znaczenie ma wysokość ich oprocentowania, która określa jak duży będzie zysk, a także czas ich trwania w przypadku lokat terminowych. Jeżeli chodzi o oprocentowanie, to wpływ maja na niego stopy procentowe ustalane przez NBP, a konkretnie przez Radę Polityki Pieniężnej, a także marża, która jest ustalana przez bank. Marżę można jednak w przypadku niektórych ofert negocjować. Należy też zwrócić uwagę, ze można tez mieć pewien wpływ na stopy procentowe, a mianowicie poprzez wybór lokaty o stałym oprocentowaniu. Gwarantuje to, że podczas jej trwania będzie obowiązywało oprocentowanie takie, jakie ustalono w chwili otwierania lokaty. Z koeli wybierając oprocentowanie zmienne można więcej zyskać, jeżeli w tym czasie zostaną podniesione stopy procentowe. Jeśli zaś chodzi o czas trwania lokaty, to tu można wyróżnić lokaty bankowe krótkoterminowe. Trwające na przykład miesiąc lub dwa oraz długoterminowe, np. roczne. Warto pamiętać, że generalnie im dłużej trwa lokata, tym większy można wypracować zysk.  Lokaty mogą być jeszcze odnawialne i nieodnawialne. Lokaty odnawialne zostają automatycznie przedłużone na kolejny okres, kiedy ich termin się zakończy, zaś lokaty nieodnawialne po prostu ulegają zakończeniu z chwilą upływu terminu i wypłaca się zgromadzone i zarobione na nich środki.

Oprócz standardowych lokat istnieją jeszcze lokaty bankowe podwójne, czy walutowe. W przypadku tych pierwszych środki są dzielone na dwie części. Jedna pula jest inwestowana w taki sposób, jak przy innych lokatach, dając przeciętny zysk i minimalne ryzyko, zaś druga cześć jest inwestowana w sposób nieco bardziej ryzykowny, ale dający w zamian większe zyski. Rozwiązanie to z pewnością będzie odpowiadać osobom, które po prostu chcą zarobić więcej. Z koeli lokaty walutowe, to jak nazwa wskazuje lokaty zakładane i prowadzone w obcych walutach, takich jak chociażby dolar, czy frank szwajcarski.  W tym wypadku ogromny wpływ na osiągane zyski ma kurs danej waluty. Inwestowanie w takie lokaty bankowe wymaga więc dobrego przewidywania, tak aby wybrać opcje najbardziej w danym momencie opłacalną. Warto postarać się dobrze wybrać, tak aby odnoszone zyski były jak największe, bo przecież o to w tym chodzi. W tym celu warto zobaczyć  porównanie lokat w bankach – nawigacjafinansowa.pl/lokaty-bankowe i poczytać zamieszczone tam artykuły i rankingi.