Kredyt gotówkowy to pożyczka, która pozwoli nam na pozyskanie szybkiego zastrzyku gotówki w dość łatwy sposób. Bez względu na to, jaki jest cel zaciągania przez nas zobowiązania.

Kredyt gotówkowy jest zazwyczaj udzielany bez poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń. Dodatkową zaletę kredytu gotówkowego stanowi fakt, że bank nie wymaga od nas zobowiązania się w zakresie przeznaczenia pieniędzy. Innymi słowy pozyskane w ten sposób środki możemy przeznaczyć na dowolny cel. A co z maksymalną kwotą pożyczki, czy istnieje w tym zakresie jakieś ograniczenie? Cóż, samo udzielenie kredytu i maksymalna kwota pożyczki uzależnione są od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Bank w procesie przyznawania kredytu dokona oceny zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Istnieją jednak pewne procedury uproszczone. Swoje zastosowanie znajdują one np. w przypadku stałych klientów banków. Wtedy banki szacują ryzyko na podstawie posiadanych danych, takich jak historia wpływów na rachunek. Formalności uzależnione są więc od indywidualnych czynników. Czy istnieją jakieś przeciwskazania w zaciąganiu kredytu? Przede wszystkim trudniej może być osobom, które mają negatywną historię w BIK. Nie jest to niemożliwe, ale może być właśnie trudniejsze.

A co z czasem zaciągnięcia zobowiązania? Kredyt gotówkowy zaciągany jest na określony czas. Zazwyczaj waha się on od kilku do kilkunastu miesięcy. Wiele zależy tutaj od kwoty pożyczki oraz wysokości raty. W tym czasie klient spłaca zadłużenie w miesięcznych ratach. Mogą być to raty malejące lub równe. Dłuższy okres kredytowania wiąże się z niższą ratą, ale jednocześnie niesie ze sobą wyższe odsetki, a co za tym idzie koszty kredytu. Dlatego zawsze dokładnie zastanówmy się, ile jesteśmy w stanie płacić miesięcznie i co nie obciąży naszego budżetu przesadnie.

Co ciekawe, większość banków nie wymaga zabezpieczeń w przypadku kredytu gotówkowego. Zwłaszcza, jeśli kwota pożyczki jest niska. W przypadku wyższych kwot może być to wymagane, ale nie jest to absolutnie konieczne, uzależnione jest to właściwie od indywidualnych preferencji banku. Czasami bank wymaga dodatkowych ubezpieczeń. Czasami bank wymaga też np. poręczenia, weksla albo blokady środków na rachunku. Przed podpisaniem umowy warto zbadać wspomniane kwestie i dowiedzieć się, czy wspomniane zobowiązania mają zastosowanie również w przypadku banku, w którym będziemy składać wniosek. Tego rodzaju zabezpieczenia mogą być dość uciążliwe i na dodatek wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego warto o nich wiedzieć. Jednocześnie banki żądają oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, umożliwia to bankowi szybkie dochodzenie swoich roszczeń, jeśli zaprzestaniemy spłaty zobowiązania. Pamiętajmy przy tym, że głównym kosztem kredytu gotówkowego są odsetki. Całkowity koszt kredytu jest natomiast zawarty w RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zawiera ona w sobie wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami oraz prowizjami, które konsument zobowiązany jest zapłacić za kredyt. Warto pamiętać, że na cenę kredytu może wpłynąć historia kredytowa klienta, ubezpieczenie, zabezpieczenie kredytu i w końcu okres spłaty, Jak widać czynniki są liczne. Bank pobiera też prowizję za udzielenie kredytu. Często bywa ona doliczana do kredytu – wtedy podnosi ona kwotę kredytu i spłaca się ją w ratach. Dodatkowy koszt kredytu stanowi też ubezpieczenie kredytu. Warto dowiedzieć się, czy jest ono obowiązkowe czy nie w przypadku naszego kredytu. Pozwoli nam się to nie rozczarować ukrytymi kosztami.

Zobacz także:  Jak wziąć kredyt gotówkowy?